BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Sağlık Yüksekokulumuz, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının onayı ve 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde Erciyes Üniversitesi Yozgat Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nün açılmasıyla eğitim hizmeti vermeye başlamıştır.

17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Bozok Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

Yüksekokulda dersler teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Derslerin uygulamaları;  Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Yozgat Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezleri, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, İl merkezinde bulunun Devlete ait Rehabilitasyon Merkezi, Özel Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası ile Milli Eğitime bağlı kreş, anaokulu  ilkokul ve özel eğitim okullarında yürütülmektedir.   

Yüksekokulun amacı;  bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını yükseltmeye odaklanmış, alanı ile ilgili bilgi ve beceriyle donatılmış, yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmiş, ekip ruhu ile çalışabilme özellikleri kazanmış, yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi ve girişimci hemşireler yetiştirmektir.

Yüksekokulumuz ayrıca kaliteli eğitim anlayışı ve akademik personel tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilen, seçkin bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Yükseokulumuz bünyesinde , 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 madesi uyarınca; Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü kurulmuştur.