BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Sevinç POLAT

Dekan V.

 

 

Dr. Öğr. Ü. Figen Alp YILMAZ

Dekan Yardımcısı

 

   

 

             

            Dr. Öğr. Ü. Ayşe ŞENER TAPLAK

                         Dekan Yardımcısı  

         

 

Abdullah ŞAHİN

Fakülte Sekreter V.