BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bozok Hemşirelik Gelişim Günleri Sempozyumu Gerçekleştirildi

Yer: Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Konferans Salonu

OKULUMUZDA BOZOK HEMŞİRELİK GELİŞİM GÜNLERİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ

Okulumuz ve Araştırma Uygulama Hastanesi işbirliği ile Bozok Hemşirelik Gelişim Sempozyumu düzenlendi. 

Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen  sempozyuma  Rektörümüz Prof. Dr. Salih Karacabey, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selda Seçkin,  Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü  Prof. Dr. Fevzi Polat, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevinç Polat, öğretim üyeleri , hastane personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevinç Polat yaptı. Günümüz gelişen koşulları hemşirelik uygulamalarının bilimsel temellere dayandırılmasını zorunlu hale geldiğini belirten Doç. Dr. Polat “ Bu bağlamda akademisyen hemşireler ile klinisyen hemşireler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi sağlık hizmetlerinin güvenli ve kaliteli sunulması bakımından önem kazanmıştır.  Aynı mesleğin mensupları olan, fakat farklı rolleri üstelenen klinisyen ve akademisyen hemşirelerin birbirlerini anlayarak koordineli bir şekilde çalışmaları mesleki gelişime katkıda bulunmak, mesleğin gücünü arttırmak, düzenlenecek ortak bilimsel programlarla (sertifika programları, hizmet içi eğitimler, sempozyum ve kongrelerle) hemşirelerin bilgilerini güncellemek, gelişen teknolojiyi yakından takip etmek, klinisyen hemşirelerin uygulama alanlarında kullanabilecekleri konularda ortak bilimsel araştırmalar yapmak, bunlardan kanıt temelli araştırmaların sonuçlarını klinik uygulamalara yansıtmak bakımından da son derece önemlidir ”dedi.
Rektörümüz  Prof. Dr. Salih Karacabey, sempozyumda yaptığı konuşmasında hayatın insana hizmet edildiği zaman anlam kazanacağını belirterek; “Yaşanan hayatta insana hizmet kadar değerli ve o kadar güzel ve makbul olan başka bir şey yoktur. Ancak günümüzde üzülerek şunu ifade etmemiz gerekiyor ki insanların birbirlerine olan saygısı, sevgisi, muhabbetinin zayıflaması sebebi ile insanlık acı çekmektedir” dedi. Ülkemize ve dünyada acı çeken insanlığın yürekleri yaralayan bir boyuta geldiğini vurgulayan Karacabey, her dönemde insanlık tarihine dikkat çekerek, insanlığın acılarla sevinçlerle, iyilerle kötülerle, hep yan yana olduğunu kaydetti. “Bizlerin hayatımızdaki bu rol içerisinde iyi tarafta olmak. Acı veren değil sevgi şefkat ve merhamet veren tarafta olmak bizler için önemlidir” mesajı veren Karacabey, şöyle konuştu: “İnsanlığımızı unutmadığımız sürece, değerlerimizi ve değer yargılarımızı unutmadığımız sürece yapmamız gereken şey insana hizmettir. Hayatta hangi meslek sahibi olursa olsun. Bir vesile ile insana hizmet ediyor. Ancak sizler meslek itibari ile doğrudan ve hayatınız boyunca işe başladığınız andan ayrıldığını ana kadar sürekli ve doğrudan hizmet üretiyorsunuz. İnsanların sevgiye, şefkate, merhamete, morale en çok ihtiyaç oldukları zaman her hangi bir vesile ile darda kaldıkları zamandır. Bazen başlarına gelen bir felaket. Bazen sağlık durumlarında ki bozulma onların şefkate en çok ihtiyaç olduğu zamanlardır. İşte sizler insanların en zor zamanlarında yanlarında olan kimselersiniz. Dolayısıyla başka hizmetler görülmeye bilir, başka hizmetler unutulabilir. Ama sizinki asla unutulmaz.” Hayatın hangi aşama ve zamanda olursa olsun insanlarla iyi iletişim içinde olmak gerektiğini ifade eden Karacabey; “Ama muhtaç inşalara karşı sevgi, şefkat dolu sevecen ve güzler yüzlü olmak her zamankinden daha önemlidir. Sizler buna adaysınız. Dolayısıyla sizin yaptığınız iş her zaman daha kutsaldır. Bu mesleği seçerken neyi seçtiğinizi biliyordunuz. İçinizde, kalbinizde, gönlünüzde insan sevgisi ve insana hizmet duygusu olmasaydı. Bu işi değil başka bir işi seçmiş olabilirdiniz. Size hayatınızda , mesleğinizde her zaman başarı diliyor. Gönlünüzdeki insan sevgisinin eksilmemesini, yüzünüzdeki tebessümün yok olmamasını diliyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini temenni ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum” diye konuştu.
Sempozyumda Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevinç Polat, “Hastane Ortamında Etkin İletişimin Önemi”  Sağlık Yüksekokulu Araştırma  Görevlisi Birgül Tuncay, “ Riskli Yeni Doğan ve Hemşirelik Bakımı” Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Betül Kuş, “İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları ” Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gülay Yılmaz,  “Hemşirelikte Tükenmişlik ve Başa Çıkma Stratejileri” Sağlık Yüksekokulu Araştırma  Görevlisi Gökçen Aydın  Aybuga, “ Postoperatif Dönemde Sık Görülen Erkan Komplikasyonlar ve Hemşirelik Bakımı” konularında sunumlar yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Sempozyum sonunda Sempozyum Onursal Başkanı Rektörümüz Prof. Dr. Salih  Karacabey, sempozyum başkanları Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevinç Polat ve Araştırma Uygulama Hastanesi  Başhemşire Vekili Öğretim Görevlisi Aydan Doğan’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.