BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Oryantasyon Programı

Yer: SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Yüksekokulumuzun 2016-2017 Akademik Yılında, Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon programı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Sevinç POLAT’ ın konuşmasıyla başlayan programda Sayın Polat; Meslek seçimi, yaşamımızda aldığımız önemli kararlardan biridir. Doğru bir meslek tercihi mutlu bir gelecek, yanlış bir meslek tercihinin ise mutsuz bir gelecek oluşturacağını vurguladı.

Bireyin hayatında bu kadar önemli bir yere sahip olan meslek tercihi aynı zamanda toplum açısından da oldukça önemlidir. Çünkü toplumların gelişmesini sağlayacak olan en önemli unsur insandır.

Doğru tercihleriyle doğru mesleklerde çalışan insanlar toplumsal kalkınmanın, gelişmenin ve ilerlemenin birinci faktörüdür. Sonuç olarak, ilgi, değer ve yeteneklerine uygun meslek tercihleri yapmaları; hem kişinin içinde bulunduğu toplum için, hem de kendi mutluluğu için önemlidir. Günümüzün en gözde mesleklerinden biri olan hemşirelik, temelinde insan sevgisi şevkat, bilgi ve beceri ile yoğrulmuş bir meslektir.

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını, esenliğini koruma, geliştirme, hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu BİLİM ve SANATTAN oluşan bir sağlık disiplinidir.

Hemşirelik uygulamalı bir bilimdir. Uygulamalı bilim yaklaşımı teori ve uygulama arasındaki ilişkiyi ortaya koyar ve teorinin uygulamaya geçirilmesiyle hayat bulur.

Teori, uygulama ve araştırma hemşirelik bilimini tanımlayan döngüsel bir süreçtir. Uygulama bu döngüye katalizör olarak hizmet eder.

Teori araştırma için bir çatı oluşturur, uygulama da teoriye uygun bir ortam sağlar.

Hem teori hem de uygulama hemşirelik bilgisini oluşturma ve yaymada temel unsurlardır. Konularına değinen Sayın POLAT’ ın konuşmasından sonra Üniversitemizin ve Yüksekokulumuzun tanıtımı içeren video ve pover point sunumları yapıldı. Ardından 1. Sınıf öğrencilerine akademisyen ve idari personel tarafından  karanfil takdimi ile program kapanışı yapıldı.