BOZOK ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE PROFESYONELLEŞME SÜRECİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yer: Bozok üniversitesi konferans salonu

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENCİ HEMŞİRELERDE PROFESYONELLEŞME SÜRECİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ve Öğrenci Hemşireler Derneği İşbirliği ile Düzenlenen “Öğrenci Hemşirelerde Profesyonelleşme Süreci Sempozyum” u Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü M.Fevzi POLAT, Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Sevinç POLAT, Akdağ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mahmut, KILIÇ, akademisyenler ve öğrencilerimiz ile sempozyuma il dışından 10’u aşkın üniversiteden katılımda bulunan 350 akademisyen ve öğrenci ile gerçekleştirildi. 
Sempozyumun açılış konuşmasını Öğrenci Hemşireler Derneği’nin Yüksekokulumuz temsilcisi Yunus Emre KÜPELİKILINÇ yaptı. KÜPELİKILINÇ öğrenci hemşirelerde mesleki birlik ve örgütlenme ile girimşicilik için son derece önemli olan bu sempozyumu gerçekleştirme fırsatı veren Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne, Yüksekokulumuz Müdürü Doç. Dr. Sevinç POLAT’a, hocalarıma ve tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, dedi. 
Açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürümüz Doç. Dr. Sevinç POLAT, “Öğrenci Hemşirelerde Profesyonelleşme Süreci Sempozyumu” vesilesi ile sizleri Yozgat’ta Bozok Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum, dedi. 
Doç. Dr. Sevinç POLAT daha sonra bir işin düzgün, özenli ve en az hata ile yerine getirilmesinin profesyonelliğin bir göstergesi olduğunu belirterek günümüzde hemşirelik mesleğinin, artık bilimsel ve çağdaş yaklaşımlarla profesyonel bir disiplin olarak kabul edildiğini ifade etti. 
Mesleki profesyonelliğin kazanılmasının gerek bireye gerekse örgüt ve topluma sağladıkları üstünlükler, tahmin edilenin çok üzerinde oluğunu belirten POLAT, sürdürülebilir bir profesyonellikte; mesleğin bilimsel ve teknik yönleri çerçevesinde araştırmacı olma ve sürekli öğrenmeye açık bulunma, yenilikler kapsamında değişimci ve yaratıcı olabilme, mesleğin kuralları çerçevesinde bir yandan otonom/özerk olma diğer yandan da meslek örgütleri ile ortak çalışabilme gibi bazı özelliklerin öngörüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Sevinç POLAT sözlerine hemşirelik mesleğinin profesyonelleşme sürecinde, mesleki eğitimin her yaş ve zamanda nitelikli ve sürekli eğitim ile sürdürülmesinin son derece önemli olduğunu ve bu bilinçle bu günkü sempozyumu düzenlediklerini ifade etti. 
Daha sonra kürsüye konuşmasını yapmak ve sempozyum eş başkanlarına plaketlerini vermek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE davet edildi. Sempozyum eş başkanlarından KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nurgün PLATİN bir hafta önce ders vermek üzere gittiği Kıbrıs’ta kolunu kırdığını ancak görevini yapmak üzere hiç tereddüt etmeden Yozgat’a geldiğini belirtti.  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE benzer bir olayın yıllar önce kendi başına geldiğini buna rağmen görevini yapmak üzere Tokat’a Gaziosmanpaşa Üniversite’sine gittiğini belirtti ve  Prof.Dr.Nurgün PLATİN’e geçmiş olsun dileklerini ve teşekkürlerini iletti. 
Sempozyum brinci gün Prof.Dr.Nurgün PLATİN tarafından verilen “Hemşirelikte Profesyonelleşme Süreci” konferansı, Öğrenci Hemşireler Derneği Başkan Yardımcısı Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğrencisi Canberk AKDENİZ’in “Öğrenci Hemşireye Göre Profesyonellik Nedir?” konferansı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sistematik Felsefe ve Mantık AD Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ogün ÜREK’in “Felsefede Değerler” konferansı ve Yüksekokulumuz öğrencisi Yunus Emre KÜPELİKILINÇ’ın “Değerlerin Öğrenci Hemşireler Tarafından Kullanımı” konulu sunusu ve sözel bildiri oturumu ile tamamlandı. 
Sempozyumun ikinci gün proğramı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Elif GÜRSOY’un “Hemşirelik ve Liderlik” konferansı, Ankara’dan katılımda bulunan Yönetici Hemşire Rabia GÜVEN’in “İş Görüşmelerinde Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı?” konferansı, Yüksekokulumuz Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Figen ALP YILMAZ’ın “Hemşirelikte Güç” konferansı, Öğrencimiz Eda YILDIR’ın “Hemşirelik Öğrencilerinde Örgütlenme” sunusu ile Yüksekokulumuz öğrencileri İlayda ÇEVİKve Tuğçe MEMİŞ’in Erasmus Deneyimlerini Paylaştıkları sunu ile devam etti. Sözel Bildiri oturumu sonrası  Bildiriler ve Sempozyum kapsamında düzelenen  Karikatür Yarışması değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede Sevinç POLAT, Eylem YALMAN, Fatma ACARBAŞ, Esin AKTURAN’ın“ Akademisyenlerin Gözünden Hemşirelik Eğitiminin Sorunları: Kalitatif Çalışma”sı  ile Tuğba UZUNÇAKMAK, Mahmut KILIÇ, Betül ÇAĞLAR’ın “Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenmeye Bakışları”bildirisi aynı puanı alarak Sözel Bildiri birincilik ödülüne layık görüldüler. Sözel Bildiri ikincilik ödülü Sevinç POLAT,  M. Volkan DÜZGÜN,  M. Fevzi POLAT, Ayşe GÜROL’un “Yüksek Lisans Yapan Hemşirelik Öğrencilerinin Bilimsel Etkinliklere Katılma İle İlgili Görüşleri”ne, üçüncülük ödülü ise Melikşah Üniversitesi’nden Ayşe ASLI, Merve ÖZKÖSE, Büşra AKSOY, Esma AKCAN’ın “Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleki Rollerini Değerlendirmesi” isimli bildiriye verildi. Karikatür Yarışmasında “Kayı Boyu” rumuzu ile yarışan yüksekokulumuz öğrencileri birinciliği aldılar. Karikatür yarışmasının ikincilik ve üçüncülük ödüllerini de yine yüksekokulumuz öğrencileri aldı. Sempozyum süresince yüksekokulumuz son sınıf öğrencisi Salih SAVAŞ’ın müzik dinletileri ve geçmişten günümüze hemşireliğin gelişimini yansıtan dans gösterisi büyük beğeni ve övgü aldı.