Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU

Anasayfa  |  Tanıtım  |  İletişim

TürkçeEnglish

Misyon

Bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren bilgi, beceri ve tutuma, bilimsel düşünme gücü ve geniş dünya görüşüne sahip etik değerlere saygılı öğrenciler yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlığın korunması, sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi, bireyin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastalıkların önlenmesi ve kaliteli hasta bakımının sunulmasında sağlık alanında sorumluluk almaya yeterli ve yetkili, nitelikli mezunları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve kabul gören bir eğitim kurumu olmaktır.

BİLGİ & BELGETüm Belgeler